LÁ THƯ CUỐI CÙNG – TUẤN VŨ – Nhạc Vàng Tuyển ChọnLÁ THƯ CUỐI CÙNG – TUẤN VŨ. Tuấn Vũ tên thật là Nguyễn Văn Tài, sinh ngày 16 tháng 12 năm 1959 tại huyện Đức Linh – Bình Thuận. Nguyên quán tại xã …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

7 Comments

  1. 阮氏碧蘭 October 9, 2018 Reply
  2. Nam Tran phuong October 9, 2018 Reply
  3. Nam Tran phuong October 9, 2018 Reply
  4. Hanh Bui October 9, 2018 Reply
  5. Hung Nguyen October 9, 2018 Reply
  6. Thanh Duyen Doan October 9, 2018 Reply

Leave a Reply