GIỌT LỆ SẦU – TUẤN VŨ – Nhạc Vàng Tuyển ChọnGIỌT LỆ SẦU – TUẤN VŨ. Tuấn Vũ tên thật là Nguyễn Văn Tài, sinh ngày 16 tháng 12 năm 1959 tại huyện Đức Linh – Bình Thuận. Nguyên quán tại xã Đồng …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

8 Comments

  1. Quang Nghĩa Phạm October 9, 2018 Reply
  2. Tuan Tran October 9, 2018 Reply
  3. Nam Tran phuong October 9, 2018 Reply
  4. Tr Ky October 9, 2018 Reply
  5. Lien Nguyen October 9, 2018 Reply
  6. Hạt Chanh Lộn October 9, 2018 Reply
  7. Trang Nguyen October 9, 2018 Reply
  8. Thanh Duyen Doan October 9, 2018 Reply

Leave a Reply