Lệ Quyên Live Show – Nhạc Vàng Tuyển ChọnVideo clips hình ảnh ca sĩ Lệ Quyên và khán giả ái mộ tại Muckleshoot Casino in Auburn, Washington.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

One Response

  1. nhieu dang October 7, 2018 Reply

Leave a Reply