Gà Đông Tảo 40 ngày tuổi | Giang Tuấn Vũ – Nhạc Vàng Tuyển ChọnGà Đông Tảo Giống Chân Xùi Chọn Lọc 40 Ngày 10 Con ] Tỉ lệ : 4 trống 6 mái Trọng lượng : 4-5 lạng ☎ Hotline : 09187 68688 Luôn lỗ lực để…

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply