Đóa Hồng Ngượng Ngùng Âm Thầm Nở Hoa – Mạnh Đình Vi [羞答答的玫瑰静悄悄地开 – 孟庭苇] – Nhạc Vàng Tuyển ChọnPhiên Dịch Việt Ngữ.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

4 Comments

  1. Nhung Nguyen October 7, 2018 Reply
  2. Miu Baby October 7, 2018 Reply
  3. Mai Quyen October 7, 2018 Reply
  4. QING XING HU October 7, 2018 Reply

Leave a Reply