Đó, quê hương tôi _ Thế Sơn (live) – Nhạc Vàng Tuyển ChọnĐÓ, QUÊ HƯƠNG TÔI ! Sáng tác: Vĩnh Điện Trình bày: Thế Sơn * Một người ôm con thơ theo xe tang nức nở, lê đôi chân nghe đá vỡ đường mòn. Một người…

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

7 Comments

  1. Dịu Nguyễn October 7, 2018 Reply
  2. Rose Nguyen October 7, 2018 Reply
  3. phuong mai October 7, 2018 Reply
  4. Hanh Phuc October 7, 2018 Reply
  5. kimhoan nguyen October 7, 2018 Reply
  6. En Nờ October 7, 2018 Reply

Leave a Reply