Chế Linh – Thành Phố Buồn – Thu âm trước 1975 – Nhạc Vàng Tuyển ChọnSáng tác : Lam Phương.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

One Response

  1. Phú Nguyễn Văn October 7, 2018 Reply

Leave a Reply