NỖI NHỚ MÙA ĐÔNG – Phú Quang – Lệ Quyên – TNP&BP – Nhạc Vàng Tuyển ChọnNỖI NHỚ MÙA ĐÔNG – Phú Quang – Lệ Quyên – TNP&BP . Dường như ai đi ngang cửa, Gió mùa Đông Bắc se lòng , Chút lá thu vàng đã rụng , Chiều nay cũng.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

5 Comments

  1. Steven Ngo October 6, 2018 Reply
  2. Cam Van October 6, 2018 Reply
  3. Thạch Thảo October 6, 2018 Reply
  4. Xuan Tran Hang October 6, 2018 Reply
  5. Lai Le Lam Hoang October 6, 2018 Reply

Leave a Reply