Chuyến Đi Về Sáng – Chế Linh, Thanh Tuyền – Nhạc Vàng Tuyển ChọnTác Phẩm: Chuyến Đi Về Sáng. Thể Hiện: Chế Linh – Thanh Tuyền. ” Người ơi nếu yêu rồi chớ để buồn người trai nơi xa xôi Người ơi nếu thương rồi…

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

18 Comments

 1. Hà Phan October 6, 2018 Reply
 2. Hien Nguyen October 6, 2018 Reply
 3. Di Tâm October 6, 2018 Reply
 4. Le Thông October 6, 2018 Reply
 5. Van Duc Bui October 6, 2018 Reply
 6. Kevin Vo October 6, 2018 Reply
 7. ANH THANH October 6, 2018 Reply
 8. Học Lê October 6, 2018 Reply
 9. Lệnh Phong October 6, 2018 Reply
 10. Lệnh Phong October 6, 2018 Reply
 11. Hiếu Trần October 6, 2018 Reply
 12. hương Nguyễn October 6, 2018 Reply
 13. cg thienbao October 6, 2018 Reply
 14. Lam Nguyen October 6, 2018 Reply
 15. i miss you October 6, 2018 Reply
 16. Linh Nguyễn October 6, 2018 Reply
 17. Thắng Hoàng October 6, 2018 Reply

Leave a Reply