“Đường Xưa Lối Cũ”; sáng tác: Hoàng Thi Thơ, Thanh Tuyền trình bày – Nhạc Vàng Tuyển ChọnLàm tặng chị tôi (chị Lê Ngọc Dung) nhân ngày: “Mother’s day 2014”, để nhớ lại con đường xưa về nhà Mẹ,

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

8 Comments

  1. nga nga October 5, 2018 Reply
  2. Tân Nguyễn October 5, 2018 Reply
  3. Tân Nguyễn October 5, 2018 Reply
  4. Xuân Phú Nguyễn October 5, 2018 Reply
  5. thuy huy duy October 5, 2018 Reply
  6. nguyệt mai October 5, 2018 Reply
  7. Hiep Tran October 5, 2018 Reply
  8. phu nguyentrung October 5, 2018 Reply

Leave a Reply