Dạ Khúc – Lệ Quyên – Nhạc Vàng Tuyển ChọnCần đêm trắng để trút vơi lòng đầy Cần thêm nắng để em nhìn vừa bóng tối Cần thêm anh hỏi han cho giấc trưa em yên lành Cần thêm những lần hẹn…

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

One Response

  1. Văn Toàn October 5, 2018 Reply

Leave a Reply