(Audio) Tình Không Đoạn Cuối – Mạnh Quỳnh, Hà Thanh Xuân – Nhạc Vàng Tuyển ChọnMình gặp nhau chi cho lòng thêm nức nở Khi Anh giờ đây ván cũng đã đóng thuyền Gặp nhau làm chi ân tình không đoạn cuối Hẹn ước chi đây Em sẽ buồn…

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

34 Comments

 1. Nhỏ Nguyễn October 5, 2018 Reply
 2. Khanh Pham October 5, 2018 Reply
 3. Loi Doan October 5, 2018 Reply
 4. Alisa Xiaotong October 5, 2018 Reply
 5. Anh Ngov October 5, 2018 Reply
 6. Hang Khach October 5, 2018 Reply
 7. Hang Khach October 5, 2018 Reply
 8. Thu Nguyen October 5, 2018 Reply
 9. hong bùi Bui Kim October 5, 2018 Reply
 10. Hong Nguyen October 5, 2018 Reply
 11. Ngọc Kim October 5, 2018 Reply
 12. Hong Nguyen October 5, 2018 Reply
 13. Lily Nguyen October 5, 2018 Reply
 14. Duong Nghiem October 5, 2018 Reply
 15. Phuonglaon Tran October 5, 2018 Reply
 16. Ton Hoa October 5, 2018 Reply
 17. Phuonglaon Tran October 5, 2018 Reply
 18. hong ky tran October 5, 2018 Reply
 19. Nhất Lyn October 5, 2018 Reply
 20. Thu Nguyễn October 5, 2018 Reply
 21. thehalozee October 5, 2018 Reply
 22. Thinh Ngo October 5, 2018 Reply
 23. Lina Nguyen October 5, 2018 Reply
 24. Mai Tang Kim October 5, 2018 Reply
 25. viet dang October 5, 2018 Reply
 26. Thương Thương October 5, 2018 Reply
 27. dong truong le October 5, 2018 Reply
 28. van van October 5, 2018 Reply
 29. việt quốc October 5, 2018 Reply
 30. Vinsmoke Sanji October 5, 2018 Reply
 31. Vinsmoke Sanji October 5, 2018 Reply
 32. Vinsmoke Sanji October 5, 2018 Reply
 33. Khanh Dang October 5, 2018 Reply

Leave a Reply