Y Phụng làm mẹ ở tuổi 40 – Nhạc Vàng Tuyển ChọnDiễn viên nổi tiếng thập niên 1990 vừa chia sẻ hình ảnh con gái đầu lòng hơn bốn tháng tuổi. Y Phụng sinh con cuối năm 2017 nhưng giữ kín thông tin….

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply