Lệ Quyên – Mùa Xuân Đầu Tiên & Nếu Xuân Này Vắng Anh | Duyên Dáng Việt Nam 28 [Official] – Nhạc Vàng Tuyển ChọnMusic Video by LỆ QUYÊN performing “”. ©20 LỆ QUYÊN Entertainment Records. All rights reserved. Composer/Nhạc sỹ: Editor/Biên tập: Lệ Quyên Executive …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

30 Comments

 1. Quynh Nguyen October 3, 2018 Reply
 2. Quốc Nguyên October 3, 2018 Reply
 3. Sơn Trần October 3, 2018 Reply
 4. hue nguyen October 3, 2018 Reply
 5. Hòa Vân Nguyễn October 3, 2018 Reply
 6. Son Thai October 3, 2018 Reply
 7. Anh Hoàng October 3, 2018 Reply
 8. thi anh hong le October 3, 2018 Reply
 9. độc bước October 3, 2018 Reply
 10. Danh Nguyen October 3, 2018 Reply
 11. United Tran October 3, 2018 Reply
 12. Mih Da October 3, 2018 Reply
 13. Lp dk October 3, 2018 Reply
 14. Độc Bước October 3, 2018 Reply
 15. Thanhtich Dang October 3, 2018 Reply
 16. thu lu October 3, 2018 Reply
 17. nhạc vàng thích October 3, 2018 Reply
 18. Le Quyen October 3, 2018 Reply
 19. Sa Hoang October 3, 2018 Reply
 20. Ngọc Lan Nguyễn October 3, 2018 Reply
 21. Ly Nhu October 3, 2018 Reply
 22. Vo Phuc October 3, 2018 Reply
 23. Jay Tee October 3, 2018 Reply
 24. Mih Da October 3, 2018 Reply
 25. ha thai October 3, 2018 Reply
 26. Steve Hoang October 3, 2018 Reply
 27. truphuc Nguyen October 3, 2018 Reply

Leave a Reply