Anh Về Với Em ~~~ Quang Lê – Tâm Đoan – Nhạc Vàng Tuyển ChọnANH VỀ VỚI EM ———- o0o ———- Anh về với em như chim liền cánh như cây liền cành Như đò với sông như nước xuôi dòng vào lòng biển xanh Em ơi…

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

10 Comments

  1. Nhan Pham October 3, 2018 Reply
  2. Sinh Nguyen quang October 3, 2018 Reply
  3. Đỗ Hiếu October 3, 2018 Reply
  4. tam minh tam October 3, 2018 Reply
  5. Liliane Tran October 3, 2018 Reply
  6. Liliane Tran October 3, 2018 Reply
  7. Liliane Tran October 3, 2018 Reply
  8. tu huongtu October 3, 2018 Reply
  9. nhung cao October 3, 2018 Reply
  10. Le Thai Hoang October 3, 2018 Reply

Leave a Reply