Quốc Khánh Trung Quốc Thực Sự Là Ngày Nào? | Góc Nhìn Trung Quốc – Nhạc Vàng Tuyển ChọnChào các bạn, tôi là Ben, sắp đến mùng 1/10, chúng ta sẽ bàn về câu chuyện liên quan đến ngày 1/10 này, hãy cùng xem ngày này trong quá khứ, hiện tại và…

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

20 Comments

 1. Phương Anh October 2, 2018 Reply
 2. Đức Trần October 2, 2018 Reply
 3. Thd Hch October 2, 2018 Reply
 4. bao tran October 2, 2018 Reply
 5. thang huy October 2, 2018 Reply
 6. vanduong ngo October 2, 2018 Reply
 7. Tien Minh October 2, 2018 Reply
 8. Smart Phone October 2, 2018 Reply
 9. Phùng Gia October 2, 2018 Reply
 10. bữa đói bữa no October 2, 2018 Reply
 11. bao tran October 2, 2018 Reply
 12. Tinh Nguyen October 2, 2018 Reply
 13. Giang Phan Van October 2, 2018 Reply
 14. 心から October 2, 2018 Reply
 15. Đào Xuân Dương October 2, 2018 Reply
 16. phuoc phan October 2, 2018 Reply
 17. du trinh October 2, 2018 Reply
 18. Hưng Trần Mạnh October 2, 2018 Reply
 19. huy nguyen October 2, 2018 Reply

Leave a Reply