Quang Lê “vái lạy”, khen Đàm Vĩnh Hưng “đanh thép” khi nói về Tùng Dương trước hàng nghìn khán giả – Nhạc Vàng Tuyển ChọnQuang Lê “vái lạy”, khen Đàm Vĩnh Hưng “đanh thép” khi nói về Tùng Dương trước hàng nghìn khán giả ☛ Đăng Ký Ngay ▻ http://bit.ly/TinMoi24H ✸TIN Mới …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

3 Comments

  1. Kim Chi Nguyễn October 2, 2018 Reply
  2. Anh-Ngoc LE October 2, 2018 Reply
  3. Tin Mới 24H October 2, 2018 Reply

Leave a Reply