Ngày Vui Qua Mau – Đan Nguyên live in 2011 – Nhạc Vàng Tuyển ChọnNgày Vui Qua Mau – Đan Nguyên live in show NHỮNG NGÀY XƯA THÂN ÁI at A&M Club San Antonio, Texas on 11-12-2011.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply