Mưa Bay Trong Đời | Duy Khánh – Nhạc Vàng Tuyển ChọnEm, từ đâu đến em ?? đường mưa lên lối dìu theo bước đêm, Về đâu hỡi em, ngoài kia mây gió, lá xanh rơi đầy. Em, từ đâu đến em, có nghe trên đường…

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply