Chắp tay lạy người – Chế Linh – Nhạc Vàng Tuyển ChọnChắp tay lạy người Sáng tác: Trúc Phương.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

15 Comments

 1. PhongThan Nhan October 2, 2018 Reply
 2. Man Nguyen October 2, 2018 Reply
 3. Linh October 2, 2018 Reply
 4. Nam Nguyễn October 2, 2018 Reply
 5. Nam Nguyen Hoang October 2, 2018 Reply
 6. Minh Đức Dương October 2, 2018 Reply
 7. chua hai October 2, 2018 Reply
 8. Ly Thanh October 2, 2018 Reply
 9. Tiển Trần October 2, 2018 Reply
 10. anhkiet nguyenphan October 2, 2018 Reply
 11. Chuonghn Le October 2, 2018 Reply
 12. Cuong Anh October 2, 2018 Reply
 13. man duong October 2, 2018 Reply

Leave a Reply