Phi Nhung cùng các con nuôi của mình đi chùa Pháp Lạp cầu an năm mới – Nhạc Vàng Tuyển ChọnCa sĩ Phi Nhung cùng các con nuôi của mình đi chùa Pháp Lạp cầu an năm mới Chúc mọi người năm mới an khang thịnh vượng.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

46 Comments

 1. Luyen Doan September 30, 2018 Reply
 2. Khanhduy Nguyen September 30, 2018 Reply
 3. Ht C September 30, 2018 Reply
 4. Ly Nguyen September 30, 2018 Reply
 5. my hanh September 30, 2018 Reply
 6. Lanh Nguyen September 30, 2018 Reply
 7. Minh Le September 30, 2018 Reply
 8. li cu September 30, 2018 Reply
 9. Hải Nguyễn September 30, 2018 Reply
 10. Ngocbich Le September 30, 2018 Reply
 11. Ngocbich Le September 30, 2018 Reply
 12. Ngoc Nguyen September 30, 2018 Reply
 13. Kim Chi Nguyen September 30, 2018 Reply
 14. Hang Nguyen September 30, 2018 Reply
 15. Trần Nguyễn September 30, 2018 Reply
 16. Đức Loan Nguyễn September 30, 2018 Reply
 17. Chân Tình September 30, 2018 Reply
 18. 黃湘婷 September 30, 2018 Reply
 19. 胡士秋 September 30, 2018 Reply
 20. Hân Nguyễn September 30, 2018 Reply
 21. Duyên kỳ September 30, 2018 Reply
 22. quy nguyen September 30, 2018 Reply
 23. Lê Thin September 30, 2018 Reply
 24. Gagsja Ahafh September 30, 2018 Reply
 25. 최우락 September 30, 2018 Reply
 26. H Hh September 30, 2018 Reply
 27. Hân Nguyễn September 30, 2018 Reply
 28. Hà Đinh September 30, 2018 Reply
 29. Minh Le September 30, 2018 Reply
 30. Thuy Tran thi thu September 30, 2018 Reply
 31. Thuy Tran thi thu September 30, 2018 Reply
 32. Thuy Vu September 30, 2018 Reply
 33. NGUYENTHITHAOTRANG Nguyen September 30, 2018 Reply
 34. Tran Hang September 30, 2018 Reply
 35. Fong Nguyen September 30, 2018 Reply
 36. Thi Thai Loan Bui Le September 30, 2018 Reply
 37. Bich Nguyen September 30, 2018 Reply
 38. Hương Bùi September 30, 2018 Reply
 39. Hương Bùi September 30, 2018 Reply
 40. Hương Bùi September 30, 2018 Reply
 41. Hương Bùi September 30, 2018 Reply
 42. Hương Bùi September 30, 2018 Reply
 43. nguyen Kim Tuyen September 30, 2018 Reply
 44. Hạnh Mai September 30, 2018 Reply
 45. الن بيوتو September 30, 2018 Reply

Leave a Reply