Thư xuân ba viết cho con Nguyên Thảo Tuấn Vũ – Nhạc Vàng Tuyển ChọnTuấn Vũ sang Mỹ năm 1979 và định cư ở San Francisco. Tuấn Vũ theo nghiệp ca sĩ từ đầu những năm 1980 và trở thành ca sĩ nhạc vàng nổi tiếng. Đến nay…

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

44 Comments

 1. Hang Tran September 29, 2018 Reply
 2. Ngọc Lương September 29, 2018 Reply
 3. Huucanh Nguyen September 29, 2018 Reply
 4. Anh tuấn Đinh September 29, 2018 Reply
 5. Any Minh ngo September 29, 2018 Reply
 6. hoang sang September 29, 2018 Reply
 7. dao le huu September 29, 2018 Reply
 8. khang nguyen September 29, 2018 Reply
 9. Loan Nguyễn September 29, 2018 Reply
 10. onh ngo thi September 29, 2018 Reply
 11. Quang Thanh September 29, 2018 Reply
 12. L VV September 29, 2018 Reply
 13. Hữu Dũng Hoàng September 29, 2018 Reply
 14. Tran Chinh September 29, 2018 Reply
 15. Phuong Hoang September 29, 2018 Reply
 16. Quang Thanh September 29, 2018 Reply
 17. Hue Nguyen September 29, 2018 Reply
 18. Long Bùi September 29, 2018 Reply
 19. Tấn Phát Lê Hồ September 29, 2018 Reply
 20. mai pham September 29, 2018 Reply
 21. Phùng thị kiều Trinh September 29, 2018 Reply
 22. hdj jdks September 29, 2018 Reply
 23. hdj jdks September 29, 2018 Reply
 24. phan huyen September 29, 2018 Reply
 25. Gian Tran September 29, 2018 Reply
 26. hieu nguyen September 29, 2018 Reply
 27. Bành Quốc Thanh September 29, 2018 Reply
 28. Bành Quốc Thanh September 29, 2018 Reply
 29. ngọc phan thị bích September 29, 2018 Reply
 30. Lam Tran September 29, 2018 Reply
 31. Tuan Tran September 29, 2018 Reply
 32. hoàng nguyễn September 29, 2018 Reply
 33. tam nguyenthanh September 29, 2018 Reply
 34. sy huy ho September 29, 2018 Reply
 35. trần Lực September 29, 2018 Reply
 36. Le Chuyen September 29, 2018 Reply
 37. Trung Nguyen September 29, 2018 Reply
 38. Đại Nhân September 29, 2018 Reply
 39. Đại Nhân September 29, 2018 Reply
 40. Sang CR7 September 29, 2018 Reply
 41. Yen Ly September 29, 2018 Reply
 42. Quoc Truong September 29, 2018 Reply
 43. nam hao September 29, 2018 Reply

Leave a Reply