LK Tuấn Vũ Ngày xưa Anh nói quá đẳng cấp nghe là nghiền – Vũ Phiên – Nhạc Vàng Tuyển ChọnLão nông Vũ Phiên thể hiện lại liên khúc Tuấn Vũ quá hay, rất giống giọng Tuấn Vũ.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

One Response

  1. HÁT RONG TỪ THIỆN September 29, 2018 Reply

Leave a Reply