Gái xuân – Quang Lê – Xuân quê hương 2015 – Nhạc Vàng Tuyển ChọnBài hát: Gái Xuân – Quang Lê Em như cô gái hãy còn Xuân Trong trắng thân chưa lấm bụi trần Xuân đến hoa mơ, hoa mận nở Gái Xuân giũ lụa trên sông Vân…

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply