Tấm ảnh không hồn. Tuấn vũ – Nhạc Vàng Tuyển ChọnCuộc sống trôi đi. Quá khứ là kỷ niệm, những gì thuộc về xa xưa thật đáng nhớ. Ngày nhỏ vào những năm 1986 khi có cái đài cattset để nghe nhạc là…

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply