Sáu Tháng Quân Trường – Thanh Tuyền – Nhạc Vàng Tuyển ChọnSáu Tháng Quân Trường Sáng tác Khánh Băng Với tiếng hát Thanh Tuyền Tôi đi tìm đời lính bỏ lại sau lưng tuổi thư sinh hai buổi học hành Đường đời…

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply