Giữa lòng đất mẹ – Chế Linh – Nhạc Vàng Tuyển ChọnGiữa lòng đất mẹ – Chế Linh Từ giã áo thư sinh Lìa xa mái gia đình Ði giữa lòng đất mẹ Trải qua bao dâu bể Ðầy sóng gió điêu linh Ðời còn lắm…

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

11 Comments

 1. Nguyen Quan September 28, 2018 Reply
 2. Thái Nguyễn September 28, 2018 Reply
 3. Ngọc Dương September 28, 2018 Reply
 4. Quoc Tuong Dinh September 28, 2018 Reply
 5. Huong Danh September 28, 2018 Reply
 6. Hongquan Le September 28, 2018 Reply
 7. Nguyen Van Hau September 28, 2018 Reply
 8. Phuong Nguyen September 28, 2018 Reply
 9. Trần Thảo Nguyên September 28, 2018 Reply
 10. Tuoi Tran September 28, 2018 Reply
 11. Cristiano Ronaldo September 28, 2018 Reply

Leave a Reply