TIẾNG TƠ ĐỒNG: Trò chuyện với ca sĩ Y Phụng (P2) – Nhạc Vàng Tuyển ChọnChương trình TIẾNG TƠ ĐỒNG hôm nay xin được tiếp tục gởi đến quý vị buổi trò chuyện với ca sĩ Y Phụng. Chúng ta sẽ được nghe cô kể về những…

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

19 Comments

 1. Van Nguyen September 27, 2018 Reply
 2. Nga Tăng September 27, 2018 Reply
 3. Nhung Nguyen September 27, 2018 Reply
 4. Văn lập Nguyễn September 27, 2018 Reply
 5. Tuấn Ngọc Nguyễn September 27, 2018 Reply
 6. TienKhang Huynh September 27, 2018 Reply
 7. Huu Chi September 27, 2018 Reply
 8. Cương Trần Ngọc September 27, 2018 Reply
 9. Kẻ Hậu Học September 27, 2018 Reply
 10. Huỳnh Hoài Ngọc September 27, 2018 Reply
 11. Nguyễn Tuấn September 27, 2018 Reply
 12. Lan Trần September 27, 2018 Reply
 13. Heo Nhỏ September 27, 2018 Reply
 14. Vanna White September 27, 2018 Reply
 15. Aaron Tran September 27, 2018 Reply
 16. văn lai September 27, 2018 Reply
 17. minh hung trinh September 27, 2018 Reply
 18. La Guire September 27, 2018 Reply
 19. Ashley Tran September 27, 2018 Reply

Leave a Reply