KỂ CHUYỆN TRONG ĐÊM – TUẤN VŨ – Nhạc Vàng Tuyển ChọnKỂ CHUYỆN TRONG ĐÊM – TUẤN VŨ. Tuấn Vũ tên thật là Nguyễn Văn Tài, sinh ngày 16 tháng 12 năm 1959 tại huyện Đức Linh – Bình Thuận. Nguyên quán …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

3 Comments

  1. Thanh Duyen Doan September 26, 2018 Reply
  2. Kiet Nguyen September 26, 2018 Reply
  3. Hạt Chanh Lộn September 26, 2018 Reply

Leave a Reply