Chế Linh – Chín Tháng Quân Trường – Nhạc Vàng Tuyển ChọnChế Linh (tứ trụ nhạc vàng) – Những tình khúc vượt thời gian: http://goo.gl/X3rno5 Chế Linh Thu Âm Trước 1975 playlist: http://goo.gl/GRQnAJ.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

7 Comments

  1. hongvu vuong September 26, 2018 Reply
  2. ngoc oanh September 26, 2018 Reply
  3. Ngoc Lan September 26, 2018 Reply
  4. Ngoc Lan September 26, 2018 Reply
  5. Anh Vinh September 26, 2018 Reply
  6. ngọc lan đổ thị September 26, 2018 Reply
  7. Lan Mieu Nhuoc September 26, 2018 Reply

Leave a Reply