Ông lái đò – Thế Sơn (hát live) – Nhạc Vàng Tuyển ChọnÔNG LÁI ĐÒ (Hiếu Nghĩa) Ca sĩ: Thế Sơn. Dương cầm: Trúc Sinh. Tây ban cầm: Lê Ngọc.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

One Response

  1. Dịu Nguyễn September 25, 2018 Reply

Leave a Reply