ĐỊNH MỆNH – TUẤN VŨ – Nhạc Vàng Tuyển ChọnĐỊNH MỆNH – TUẤN VŨ. Tuấn Vũ tên thật là Nguyễn Văn Tài, sinh ngày 16 tháng 12 năm 1959 tại huyện Đức Linh – Bình Thuận. Nguyên quán tại xã Đồng Văn, …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

7 Comments

  1. Quang Nghĩa Phạm September 25, 2018 Reply
  2. Dung Luu September 25, 2018 Reply
  3. Hạt Chanh Lộn September 25, 2018 Reply
  4. Tiểu Long nữ . September 25, 2018 Reply
  5. Thanh Duyen Doan September 25, 2018 Reply
  6. Gam Doan September 25, 2018 Reply
  7. Hoàng Thiên September 25, 2018 Reply

Leave a Reply