Ca sỉ Lệ Quyên hát mừng ngày giổ tổ nghệ thuật sân khấu ở nhà thờ tổ nghiệp của nghệ sĩ Hoài Linh – Nhạc Vàng Tuyển ChọnHôm nay là ngày giổ tổ nghệ thuật sân khấu ở nhà thờ tổ nghiệp của nghệ sĩ Hoài Linh tất cả a e nghệ sĩ đến giúp vui cùng a hoài linh.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply