Nếu Như Ngày Đó – Lệ Quyên / Thương nhau ngày mưa – Quang Dũng, Lệ Quyên, Ngọc Anh, Dương Triệu Vũ – Nhạc Vàng Tuyển Chọnhttps://www.flickr.com/photos/sangphotography/ -Executive Producers: Quang Hải – Ngọc Lan -Video Productions: Hoàng Nhân – Sang Nguyễn – Vivian Thao …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

6 Comments

  1. Xử Lý Nước September 24, 2018 Reply
  2. Tiến Thắng Cù September 24, 2018 Reply
  3. trang thuy trang September 24, 2018 Reply
  4. Thành Nguyễn Văn September 24, 2018 Reply
  5. Kim Quyên September 24, 2018 Reply
  6. Tuan Tran Van September 24, 2018 Reply

Leave a Reply