Ca sĩ Duy Khánh / Xuân này con không về – Nhạc Vàng Tuyển ChọnCon biết bây giờ mẹ chờ tin con khi thấy mai đào nở vàng bên nương Năm trước con hẹn đầu xuân sẽ về nay én bay đầy trước ngõ mà tin con vẫn…

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

One Response

  1. hoàng yêń September 24, 2018 Reply

Leave a Reply