Quang Lê & Y Phụng – “Đêm buồn tỉnh lẻ” – Nhạc Vàng Tuyển ChọnQuang Lê & Y Phụng góp vui trong chương trình Văn Nghệ kỹ niệm 1 năm ngày thành lập chùa Từ Quang in Tampa, Florida on Saturday, December 28th, 2013.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

6 Comments

  1. The Phung September 21, 2018 Reply
  2. Bay Nguyen September 21, 2018 Reply
  3. Hồng Minh Quang September 21, 2018 Reply
  4. Kẻ Hậu Học September 21, 2018 Reply
  5. Xuân Bắc September 21, 2018 Reply
  6. hoanghaitv September 21, 2018 Reply

Leave a Reply