Nhớ về một mùa xuân Quang Lê – Bài hát làm rơi lệ hàng triệu người con xa quê – Nhạc Vàng Tuyển ChọnGiờ này bên nhà mùa Xuân đã về Bài nhạc xuân buồn hằng năm vẫn nghe Mẹ ơi con vẫn không về Ngày xưa chiến chinh điêu tàn Giờ thì xa quê ngút ngàn…

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

4 Comments

  1. Hoa Le September 21, 2018 Reply
  2. Luan Tran Kinh September 21, 2018 Reply
  3. Toàn Lê Đình September 21, 2018 Reply
  4. Bích Nguyen September 21, 2018 Reply

Leave a Reply