Nghe Tấn Lộc hưng điền a giả giọng Tuấn Vũ – Nhạc Vàng Tuyển ChọnBài: tâm sự ngày xuân Bé ấy hát nghe giống Tuấn Vũ ghê luôn nó mới lớp 9 thôi.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

One Response

  1. Trư Bát Giới September 21, 2018 Reply

Leave a Reply