Chế Linh 1 – Một lần hiện diện – Nhạc Vàng Tuyển ChọnNhạc trữ tình, với âm hưởng buồn nổi trội, của giọng ca Chế Linh da diết mà không bi lụy, đau đớn, tiếc nuối nhưng không uất hận, … trong cái chất…

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

22 Comments

 1. Tài Bùi Thanh September 20, 2018 Reply
 2. loan nguyễn September 20, 2018 Reply
 3. Ha Nong September 20, 2018 Reply
 4. Minh Le September 20, 2018 Reply
 5. Lý Nghi September 20, 2018 Reply
 6. tuệ nguyễn September 20, 2018 Reply
 7. tú trần September 20, 2018 Reply
 8. deadh _071 September 20, 2018 Reply
 9. Ly Nguyen September 20, 2018 Reply
 10. Huy Nguyen September 20, 2018 Reply
 11. Vinh Anh September 20, 2018 Reply
 12. 阮玉杏 September 20, 2018 Reply
 13. tuệ nguyễn September 20, 2018 Reply
 14. Tam Huynh September 20, 2018 Reply
 15. van ngon le September 20, 2018 Reply
 16. Kiều Mi Cam September 20, 2018 Reply
 17. tram vuong September 20, 2018 Reply
 18. duc nguyen September 20, 2018 Reply
 19. Phong Le September 20, 2018 Reply
 20. Vi Tran September 20, 2018 Reply
 21. Dũng Đàm September 20, 2018 Reply
 22. Dũng Đàm September 20, 2018 Reply

Leave a Reply