Ca sĩ Quang Lê sẽ ký hợp đồng quản lý tài năng nhí mới? – Nhạc Vàng Tuyển ChọnTrò chuyện với ca sĩ Quang Lê – Phần 2: Ca sĩ Quang Lê sẽ ký hợp đồng quản lý tài năng nhí mới?

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

23 Comments

 1. Thang Nguyen September 20, 2018 Reply
 2. Ánh Đặng September 20, 2018 Reply
 3. Hang Nt September 20, 2018 Reply
 4. tonly tonly September 20, 2018 Reply
 5. ngoc hà September 20, 2018 Reply
 6. ngoc hà September 20, 2018 Reply
 7. tonly tonly September 20, 2018 Reply
 8. co non September 20, 2018 Reply
 9. Le Thuy September 20, 2018 Reply
 10. Thang Nguyen September 20, 2018 Reply
 11. Tan Duong September 20, 2018 Reply
 12. Huydathuynhhoa Nguyen September 20, 2018 Reply
 13. Thành hậu Nguyễn September 20, 2018 Reply
 14. bich hai nguyen September 20, 2018 Reply
 15. Ke Thu September 20, 2018 Reply
 16. NamNguyen Pham September 20, 2018 Reply
 17. Trần Văn An September 20, 2018 Reply
 18. Hien My September 20, 2018 Reply
 19. Studys Kids Learn September 20, 2018 Reply
 20. Linh Tran September 20, 2018 Reply
 21. Linh Tran September 20, 2018 Reply
 22. hoàng minh nguyễn September 20, 2018 Reply

Leave a Reply