Tình Khúc Buồn – Thế Sơn (hát live) – Nhạc Vàng Tuyển ChọnTÌNH KHÚC BUỒN Sáng tác: Ngô thụy Miên Tiếng hát: Thế Sơn Dương cầm: Trúc Sinh Tây ban cầm: Lê Ngọc.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

One Response

  1. Dịu Nguyễn September 19, 2018 Reply

Leave a Reply