Phi Nhung – Thái Châu – Giọt lệ sầu | Tình khúc vượt thời gian 28/11/2015 – Nhạc Vàng Tuyển ChọnThái Châu – Phi Nhung – Giọt lệ sầu Chương trình Tình khúc vượt thời gian Tháng 11 – Yêu – Tuyệt phẩm song ca ***Tình khúc vượt thời gian là chương trình…

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

33 Comments

 1. Liên Lê September 19, 2018 Reply
 2. Tiền Trần Đăng September 19, 2018 Reply
 3. Liên Lê September 19, 2018 Reply
 4. Minh Tran September 19, 2018 Reply
 5. NP Phuong September 19, 2018 Reply
 6. Thanh Nguyen September 19, 2018 Reply
 7. Du Nguyen September 19, 2018 Reply
 8. Nguyen Tam September 19, 2018 Reply
 9. thanh lê September 19, 2018 Reply
 10. Thao Ha September 19, 2018 Reply
 11. Phương Hứa September 19, 2018 Reply
 12. Thị Huyền Nguyễn September 19, 2018 Reply
 13. Thị Huyền Nguyễn September 19, 2018 Reply
 14. Hà Thu September 19, 2018 Reply
 15. Duyen Luong September 19, 2018 Reply
 16. Mỹ Đặng September 19, 2018 Reply
 17. Thao Ha September 19, 2018 Reply
 18. Nhân Nguyễn September 19, 2018 Reply
 19. Anh Huynh September 19, 2018 Reply
 20. NP Phuong September 19, 2018 Reply
 21. Hà Thu September 19, 2018 Reply
 22. Minhtam Pham September 19, 2018 Reply
 23. Giang Do September 19, 2018 Reply
 24. Giang Do September 19, 2018 Reply
 25. Tai Nguyen Loi September 19, 2018 Reply
 26. Mr Huy September 19, 2018 Reply
 27. Violetthong Violetthong September 19, 2018 Reply
 28. Trí Đại Dương September 19, 2018 Reply
 29. Hoai Le September 19, 2018 Reply
 30. Chiến Xuân September 19, 2018 Reply
 31. Theu Pham September 19, 2018 Reply
 32. Mhg Mhg September 19, 2018 Reply

Leave a Reply