Hồn ai trong gió – Chu Lynh | Vietlove – Nhạc Vàng Tuyển ChọnHồn ai trong gió – Chu Lynh (Viếng Nghĩa Trang Quân Ðội Biên Hòa) “Anh nằm đó, nghìn thu giấc ngủ Nhưng sao trong gió ta nghe có tiếng thì thào!! ” Vietlove …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

22 Comments

 1. MOONSAGA1973 September 19, 2018 Reply
 2. an an September 19, 2018 Reply
 3. HÙNG HẢI QUÁCH September 19, 2018 Reply
 4. Hoàng Thượng September 19, 2018 Reply
 5. Duyenngoc Pham September 19, 2018 Reply
 6. Hata Trinh September 19, 2018 Reply
 7. Hata Trinh September 19, 2018 Reply
 8. Hoàng Thượng September 19, 2018 Reply
 9. tan ta September 19, 2018 Reply
 10. Yen Nguyen September 19, 2018 Reply
 11. Thino Le September 19, 2018 Reply
 12. Jacqueline Tran September 19, 2018 Reply
 13. Jacqueline Tran September 19, 2018 Reply
 14. Jacqueline Tran September 19, 2018 Reply
 15. Dan Cong September 19, 2018 Reply
 16. Tam Tran September 19, 2018 Reply
 17. Hi Lun September 19, 2018 Reply
 18. Dang Thao September 19, 2018 Reply
 19. Thuy Nguyen September 19, 2018 Reply
 20. Thuy Nguyen September 19, 2018 Reply
 21. Thạch Lê September 19, 2018 Reply
 22. Don Phuoc Tran September 19, 2018 Reply

Leave a Reply