Lâu Đài Tình Ái – Hà Thanh Xuân – Tết 2013 Chùa Báo Ân (Orlando, FL) – Nhạc Vàng Tuyển ChọnLâu Đài Tình Ái. Nhạc và Lời: Trần Thiện Thanh -Trình bày: Hà Thanh Xuân – Tết 2013 tại Chùa Báo Ân (Orlando, FL) Majestic Band from Orlando, Florida.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

3 Comments

  1. Giang Huong September 18, 2018 Reply
  2. Binh Nguyen September 18, 2018 Reply
  3. dat phuong tran September 18, 2018 Reply

Leave a Reply