KRISTINE SA, HỒNG DIỄM, & PHẠM TUẤN NGỌC (HD exclusive pre-release clip from ASIA DVD 69) – Nhạc Vàng Tuyển ChọnORDER NOW on DVD: [http://alturl.com/fz2qt] or Bluray: [http://alturl.com/smy8o] Song: “LIÊN KHÚC NẾU MỘT NGÀY, THÔI, CHỦ NHẬT BUỒN, BAO GIỜ BIẾT …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

42 Comments

 1. kim hoang September 18, 2018 Reply
 2. Nhạc Sống Mạnh Hà September 18, 2018 Reply
 3. bướng bỉnh bờm September 18, 2018 Reply
 4. bướng bỉnh bờm September 18, 2018 Reply
 5. ten phung September 18, 2018 Reply
 6. Huong Huong September 18, 2018 Reply
 7. Thanh Cong Huynh September 18, 2018 Reply
 8. Ban Nguyen September 18, 2018 Reply
 9. Ban Nguyen September 18, 2018 Reply
 10. Jacky Nguyen September 18, 2018 Reply
 11. Hương Suzie TV September 18, 2018 Reply
 12. Sơn Vũ September 18, 2018 Reply
 13. Khanh Nguyen Nguyen September 18, 2018 Reply
 14. ten ho September 18, 2018 Reply
 15. Cuong nguyen manh September 18, 2018 Reply
 16. phương Minh September 18, 2018 Reply
 17. Ngo Vo September 18, 2018 Reply
 18. Chau Hoang Anh Phong September 18, 2018 Reply
 19. linh hieu September 18, 2018 Reply
 20. Nguyen Dd September 18, 2018 Reply
 21. Minh Nguyện September 18, 2018 Reply
 22. Tan Phan September 18, 2018 Reply
 23. Tan Phan September 18, 2018 Reply
 24. Lan Hạnh Dương September 18, 2018 Reply
 25. THUY ANTBXH September 18, 2018 Reply
 26. Huy Linh September 18, 2018 Reply
 27. thuyet vo September 18, 2018 Reply
 28. thuyet vo September 18, 2018 Reply
 29. thuyet vo September 18, 2018 Reply
 30. Sang Tai September 18, 2018 Reply
 31. Hieu Hang September 18, 2018 Reply
 32. Trần Hùng September 18, 2018 Reply
 33. Út Bé September 18, 2018 Reply
 34. Thắng Hà September 18, 2018 Reply
 35. MyRiver77 September 18, 2018 Reply
 36. miu dash September 18, 2018 Reply
 37. angle cute September 18, 2018 Reply
 38. angle cute September 18, 2018 Reply
 39. quỳnh lê September 18, 2018 Reply
 40. MUSIC LIVE September 18, 2018 Reply
 41. TRỌNG NHÂN NGÔ September 18, 2018 Reply
 42. Dung Tran September 18, 2018 Reply

Leave a Reply