Về Đâu Sóng Dữ Biển Đông?, ca sĩ Thế Sơn, thơ Nguyễn Thị Thanh Bình – Nhạc Vàng Tuyển ChọnPhổ nhạc: Quốc Toản – Hòa âm & mix: Trúc Sinh (ASIA) – Chuyển ngữ: G/S Nguyễn Ngọc Bích (Bài ca này tôi khóc cho quê cha / Nơi biển mình lũ giặc cắm giàn …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

3 Comments

  1. Dịu Nguyễn September 17, 2018 Reply
  2. ChungAuto.vn September 17, 2018 Reply
  3. Bao Nguyen September 17, 2018 Reply

Leave a Reply