Trúc Đào – Quang Lê MP4 HD 720p – Nhạc Vàng Tuyển ChọnChiều xưa có ngọn trúc đào Mùa thu lá rụng bay vào sân em Chiều thu gió lạnh êm đềm Mùa thu lá rụng cho mềm chân em. Tại vì hai đứa ngây thơ Tình tôi…

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

2 Comments

  1. Thanh Nguyễn September 17, 2018 Reply
  2. Thanh Tran September 17, 2018 Reply

Leave a Reply