Chuyện Đêm Mưa (Karaoke Beat) – Quang Lê – Nhạc Vàng Tuyển ChọnComposer: Hoài Linh – Nguyễn Hiền Singer: Quang Lê FACEBOOK PAGE: https://www.facebook.com/nhanKTV FACEBOOK …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

4 Comments

  1. Huyen Lam September 17, 2018 Reply
  2. Phat Chau September 17, 2018 Reply
  3. Tuấn Anh September 17, 2018 Reply
  4. Quang Thuận September 17, 2018 Reply

Leave a Reply