Chim trắng mồ côi – Phi Nhung [Vân Sơn 35 – Tình người viễn xứ] – Nhạc Vàng Tuyển ChọnChim trắng mồ côi – Phi Nhung [Vân Sơn 35 – Tình người viễn xứ] Đăng ký kênh ở đây nhé: http://yeah1.net/vanson Tuyễn tập hài Hoài Linh – Vân Sơn hay…

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

24 Comments

 1. Le Nguyen September 17, 2018 Reply
 2. khunniecutie September 17, 2018 Reply
 3. Ro Cao September 17, 2018 Reply
 4. luong ha September 17, 2018 Reply
 5. Nga Nguyen September 17, 2018 Reply
 6. Nga Nguyen September 17, 2018 Reply
 7. Le Nguyen September 17, 2018 Reply
 8. quang hien le September 17, 2018 Reply
 9. Tran Huynh September 17, 2018 Reply
 10. Tuyet Nguyen September 17, 2018 Reply
 11. Thao Ha September 17, 2018 Reply
 12. Ninh le van September 17, 2018 Reply
 13. Loc Nguyen September 17, 2018 Reply
 14. hoàng nguyễn September 17, 2018 Reply
 15. Mr Nam September 17, 2018 Reply
 16. Thư Minh September 17, 2018 Reply
 17. anh bao Vo September 17, 2018 Reply
 18. Henry Thuan September 17, 2018 Reply
 19. Đức Loan Nguyễn September 17, 2018 Reply
 20. vanduc bui September 17, 2018 Reply
 21. nam anh Nguyen duc September 17, 2018 Reply
 22. Trang Nguyen September 17, 2018 Reply
 23. Nam anh Nguyễn đức September 17, 2018 Reply
 24. Tran Thuytrang September 17, 2018 Reply

Leave a Reply