Tiểu sử danh ca Trường Vũ cuộc đời và sự nghiệp khét tiếng của học trò Chế Linh – Nhạc Vàng Tuyển ChọnTiểu sử danh ca Trường Vũ cuộc đời và sự nghiệp khét tiếng của học trò Chế Linh, Trường Vũ tên thật là Huỳnh Văn Ngoảnh, sinh ngày 25 tháng 2 năm…

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

One Response

  1. Thế Giới Sao September 16, 2018 Reply

Leave a Reply